Vaga indefinida professorat de Filologia Hebrea de la UB

A partir del dilluns 6 de febrer, els professors titulars de la secció d’Hebreu (dins del departament de Semítiques) de la Universitat de Barcelona comencen una vaga indefinida fins que el rectorat i el deganat es comprometin a que tots els laborals terminals (ajudants i lectors ) que ara puguin passar a ser considerats associats, els facin el contracte que es mereixerien.
A més a més, animem a la resta de Departaments a sumar-se a la vaga per un futur digne!
Adjuntem la carta que han fet arribar al rectorat sobre aquesta nova protesta.

Benvolgut,
Amb aquest escrit, els sotasignats, tots ells membres de la Secció d’Hebreu i Arameu del Departament de Filologia Semítica, volem expressar la profunda indignació que sentim, arran de la política universitària, la qual converteix,

paulatinament i a mesura que s’acaben, contractes a temps complet de professors doctors, en futurs contractes d’associat, a temps parcial, els quals
comporten una retribució econòmica miserable i una degradació acadèmica humiliant. Els motius d’aquesta queixa són els que es mencionen a continuació.
Primer: Aquesta precarització dels contractes laborals transgredeix la raó de ser de la figura d’associat originària, un perfil laboral pensat amb l’objectiu de poder contractar treballadors no doctors, aliens a l’àmbit universitari, de reconegut prestigi laboral, per tal de poder difondre la seva experiència pràctica a aquells estudis que així ho necessitessin.

Segon: S’infravalora, d’una manera insultant i preocupant, la carrera universitària i tota la formació qualificada i especialitzada que hi ha al darrera de cada doctor, la qual cosa no fa més que afavorir l’exili acadèmic a països estrangers d’aquells professors doctors i investigadors que es troben en aquesta situació laboral precària.
Tercer: Es malbaraten,per tant, tots els anys de formació del professor, la conseqüent experiència docent i tot el cost econòmic que aquesta formació ha costat a l’Estat i a la Generalitat, el qual fet és greu en temps de crisi.
Quart: S’evidencia, amb aquestes mesures, quant a la formació d’un professorat competent i format, la manca de previsió a mig i a llarg termini de la nostra Universitat, una institució, per altra banda, que, si bé es vanagloria de ser al primera de l’Estat en recerca, al mateix temps, sobreviu gràcies a l’esclavatge laboral del seu personal docent, car té més d’un cinquanta per cent de professors associats en plantilla, cosa que també la fa pionera i única a l’Estat.
Arran de tots aquests fets, oferim de ple el nostre recolzament a tots aquells professors doctors contractats temporals acreditats que es troben en aquesta situació i denunciem, en el cas concret del nostre departament, el tracte inadequat i insultant, quant a la política laboral que han rebut alguns professors, d’entre els quals, cal mencionar, en primer lloc, el cas de la Dra. M. Castells, professor durant vint anys d’aquesta casa. En rebutjar el contracte d’associat que se li va oferir, la Universitat ha perdut una de les figures cabdals que tenia en llengua àrab.
En segon lloc, la situació de la Dra. E. Vernet, professora ajudant de la Secció d’Hebreu. Tot i que en fa dos que té l’acreditació per a lector, i malgrat haver rebut recentment un projecte de recerca I+D+I del Ministeri, no se li convoca, en vèncer el contracte d’ajudant al febrer del 2012, la plaça de lector, ans únicament se li ofereix un contracte d’associat. El fet que la Secció d’Hebreu
hagi sol·licitat aquesta plaça d’associat, es deu únicament al fet de ser la única alternativa que se li ofereix.
En tercer lloc, hi ha el cas de la Dra. M. Blasco, secretària acadèmica del nostre departament, i el Dr. Casulleres: ambdós tenen un contracte de professor lector que s’acaba el proper mes de setembre. Tot i que tenen l’acreditació per a professor agregat, encara no saben què passarà amb sengles places. I finalment, cal esmentar el cas de la Dra. M. Díaz, que és professora
associada de la Secció d’Àrab, tot i tenir de fa temps l’acreditació per a professor agregat.
Per totes les raons exposades més amunt i pels casos concrets que les il·lustren, perquè creiem que la universitat, malgrat la crisi econòmica i social que estem vivint, ha de ser, ara més que mai, l’alma mater dels nostres estudis i pal de paller del nostre país, un lloc, per tant, on es valori amb dignitat la investigació, on es premiï l’esforç i la feina ben feta, on s’elogiï l’excel·lència i la qualitat en la docència i en la recerca; un lloc, per damunt de tot, on es rebutgi la mediocritat i es lluiti amb plena llibertat contra l’esclavatge moral, laboral i acadèmic, volem deixar constància escrita que, si, a l’inici de classes, el dia sis de febrer, no es rep constància escrita de part del rectorat i del deganat on es manifesti una voluntat ferma de convocar les places de lector i
d’agregat que pertoquen als professors acreditats del departament suara mencionats, bon punt la Universitat tingui la llibertat de convocar noves places i s’alliberi d’aquesta situació d’estancament, s’iniciarà una vaga de protesta contra aquestes mesures preses i contra la precarització de la universitat catalana en general i, per tant, se suspendran indefinidament les classes de Filologia Hebrea.
Així mateix, animem, des de la nostra secció, aquells departaments de la nostra universitat que així ho creguin convenient, a afegir-se a l’acció de vaga per a fer pinya plegats i per a reivindicar, amb una sola veu, el futur lliure, digne i excels que es mereix la nostra Universitat.
Cordialment,
Departament de Filologia Semítica, Secció d’Hebreu i Arameu.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s