Category Archives: propostes

Aprovada la proposta per la III Trobada de Treballador@s Indignats!!

ACTUALITZACIÓ: L’ASSEMBLEA DE SANTS APROVA LA PROPOSTA!

Aquí podeu consultar la proposta que vam presentar a la darrera assemblea, mirant de tenir en compte les observacions d’altres companys i companyes.

PROPOSTA GRUP LABORAL DE L’ASSEMBLEA DE SANTS PER A LA III TROBADA DE TREBALLADORS I TREBALLADORES.

8 D’OCTUBRE 2011, 17H, PL.CATALUNYA

Tenint present que a la reunió preparatòria de la III trobada hi van assistir principalment organitzacions sindicals i grups polítics, amb molt poca participació de comissions de treball laboral dels barris i també molt poca participació de treballadors en general, considerem que ens trobem en un moment en què, com sempre, som els treballadors i treballadores organitzats els que volem engegar un procés de lluita envers la defensa dels interessos de la classe treballadora, però , en aquest moment, no tenim el recolzament necessari per a parlar seriosament que estiguem en condicions d’encapçalar un procés cap a la vaga general.

Donat que el sistema organitzatiu actual, a traves dels sindicats i de les seves seccions sindicals, junt amb els Comitès d’Empresa, ha estat ja testat en les diverses convocatòries de vaga general des de la fi del franquisme i que mai hem aconseguit uns resultats satisfactoris per la defensa dels nostres interessos com a treballadors i treballadores, considerem que estem mancats d’un sistema organitzatiu de base assembleària que ens permeti decidir per nosaltres mateixos i mateixes què es el que volem i com ho volem aconseguir.

Si ens plantegem com a fita la transformació en profunditat de la societat i creiem que la Vaga General és una bona eina per aconseguir els nostres objectius, hem de tenir present que la Vaga General que necessitem no és una Vaga només d’àmbit laboral, sinó que necessitem una amplia Vaga, d’àmbit Social: que integri l’economia submergida, informal, així com totes les persones que tot i no rebre un salari, també pateixen i formen part de la producció i sosteniment d’aquest model social i econòmic: persones a l’atur, jubilades, treballadors i treballadores de la llar, immigrants …

No podem deixar escapar l’ocasió que ens proporciona el moviment 15M, mitjançant el qual estem demostrant que una organització de base assembleària, on qui decideix és el poble, sense que ningú el representi, és possible.

És imprescindible per a la defensa dels interessos dels treballadors i de les treballadores i de les classes populars en general que el moviment 15M entri a les empreses de manera aclaparadora, i hi implanti el seu sistema de participació i decisió assembleària.

És per això que cal la creació d’Assemblees de Treballadors Indignats obertes a tots els treballadors, tant si estan afiliats a algun Sindicat com si no ho estan, a totes les empreses on ens sigui possible, per a que posteriorment es coordinin en el seu àmbit natural i a continuació, amb el territori, amb els Sindicats de Classe i les organitzacions de tota mena que estiguin recolzant el procés democràtic i des de la base.

Amb l’objectiu de facilitar l’acord amb tots els participants a la III Trobada, simplifiquem la nostra proposta inicial.

La nova proposta quedaria de la següent manera:

PROPOSTES PER A LA III TROBADA DE TREBALLADORS

 1. Constituir assemblees de Treballadores Indignades a totes les empreses on ja som presents.

En aquestes assemblees, hi tindran cabuda tots els treballadors en general, a títol individual (afiliats o no, membres del comitè d’empresa o no), que acceptin l’Assemblea General de Treballadors/res Indignats, com a òrgan de presa de decisions.

 1. Coordinar les Assemblees de Treballadores Indignades, d’empresa, en el seu àmbit natural segons on estigui situada l’empresa: als barris, als polígons industrials i als diversos sectors amb característiques pròpies com la sanitat, l’ensenyament, les administracions publiques o empreses com Telefónica, que estan esteses per tot el territori.

 2. Constituir, de manera immediata, l’Assemblea de Coordinació de Barcelona de Treballadors/res Indignats/des.

L’Assemblea de Coordinació, es reunirà cada quinze dies i estarà formada per dues portaveus per cadascuna de les Coordinadores dels àmbits naturals. Les portaveus podran ser acompanyades d’altres persones, sense dret a vot, que puguin assessorar o explicar temes concrets.

 1. L’Assemblea de Coordinació, podrà prendre decisions amb una majoria qualificada del 75%, dels portaveus assistents, en matèries que hagin estat prèviament decidides a les Coordinadores d’Àmbit Natural.

 2. L’Assemblea de Coordinació haurà d’establir, de manera urgent i prioritària, la manera d’ampliar la coordinació amb la resta de Catalunya, amb el conjunt de l’Estat Espanyol amb els Sindicats de Classe i altres organitzacions que vulguin donar suport i participar del procés assembleari i la manera d’arribar a constituir Assemblees de Treballadores Indignades a les empreses on encara no som presents.

Mentre el procés de constitució i coordinació de les Assemblees de Treballadors i Treballadores Indignats a les empreses estigui en fase incipient, s’aniran reunint sense constituir-se en aquesta estructura comptant amb el suport de la Comissió de Treballadors Indignats, caminant cap a l’autoorganització dels treballadors i treballadores horitzontal i des de la base.

Sants, 29 de setembre de 2012

Preparació III Trobada Treballador@s: la nostra proposta

Aqui podeu consultar la proposta que vam presentar  com a Grup Laboral a la reunió de preparació de la III Trobada de Treballar@s Indignades del passat dimecres.

PROPOSTES PER A LA REUNIÓ PREPARATORIA DE LA III TROBADA

Platejar l’organització, a partir de:

 1. Constituir assemblees d’ìndignades a totes les empreses on ja som presents.

En aquestes assemblees, i tindran cabuda tots els Comitès d’Empresa, Seccions Sindicals i treballadors en general, que acceptin l’Assemblea General de Treballadors/res Indignats, com a màxim orgue de presa de decisions.

 1. Coordinar les Assemblees Indignades d’empresa, en el seu àmbit natural segons on estigui situada l’empresa: als barris, als polígons industrials i als diversos sectors amb característiques pròpies com la sanitat, l’ensenyament, les administracions publiques o empreses com Telefónica, que estan esteses per tot el territori.

 2. Constituir, de manera immediata, l’Assemblea de Coordinació de Barcelona de Treballadors/res Indignades.

La Assemblea de Coordinació, es reunirà cada quinze dies i estarà formada per dues portaveus per cadascuna de les Coordinadores dels àmbits naturals. Els portaveus, podran ser acompanyats d’altres persones, sense dret a vot, que puguin assessorar o explicar temes concrets.

 1. L’Assemblea de Coordinació, podrà prendre decisions amb una majoria qualificada del 75%, dels portaveus assistents, en matèries que hagin estat prèviament decidides a les Coordinadores d’Àmbit Natural.

 2. L’Assemblea de Coordinació, haurà d’establir, de manera urgent i prioritària, la manera d’ampliar la coordinació amb la resta de Catalunya i amb el conjunt de l’Estat Espanyol.

 3. L’Assemblea de Coordinació, es dotarà d’una “Comissió d’acció immediata” que davant d’un cas urgent pugui reunir-se i proposar respostes concretes, a les Coordinadores d’Àmbit Natural, per a actuar de manera coordinada i ràpida.

 1. Creació d’un butlletí molt modest que faci difusió de la situació de les empreses, fetes les notícies des de cada centre de treball/sector, … per incrementar la comunicació, la interrelació i donar excusa per anar a altres centres de treball i motivar la creació d’assemblees (aprofitant contactes,…).”