Tag Archives: UB

Vaga indefinida professorat de Filologia Hebrea de la UB

A partir del dilluns 6 de febrer, els professors titulars de la secció d’Hebreu (dins del departament de Semítiques) de la Universitat de Barcelona comencen una vaga indefinida fins que el rectorat i el deganat es comprometin a que tots els laborals terminals (ajudants i lectors ) que ara puguin passar a ser considerats associats, els facin el contracte que es mereixerien.
A més a més, animem a la resta de Departaments a sumar-se a la vaga per un futur digne!
Adjuntem la carta que han fet arribar al rectorat sobre aquesta nova protesta.

Benvolgut,
Amb aquest escrit, els sotasignats, tots ells membres de la Secció d’Hebreu i Arameu del Departament de Filologia Semítica, volem expressar la profunda indignació que sentim, arran de la política universitària, la qual converteix, Continua llegint